voorbereid op de toekomst

Elk kind is uniek en heeft unieke behoeften.

Onderwijs ligt ingebed in de opvoeding en omvat daarom veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen.

Naast het geven van regulier basisonderwijs biedt ‘ t Hoge Land binnen het Jenaplan ruimte voor eigen inbreng van uw kind, waarmee we de motivatie en betrokkenheid willen stimuleren.

Het onderwijs vindt zoveel mogelijk in samenhang plaats, waarbij de wereldoriëntatie een belangrijke plaats inneemt.

» welkom nieuwe ouders, klik hier - na de website te hebben bekeken - voor contact.

 

Ons mailadres IS GEWIJZIGD!! nieuw mailadres administratie@jenaplanepe.nl

 

 

Nominatie onderwijsprijs met het project Radio! november 2014